3D detalji

Fasadni ukrasni elementi „3D detalji” spadaju u specijalne elemente, što znači da su njihove dimenzije, vreme izrade i cena koštanja na upit.