Fasadna Dekoracija

Fasadne lajsne Vam omogućuju da Vašu fasadu podignete na viši estetski nivo. Fasadne lajsne su proizvedene od ekspendiranog polistirola (stiropora 50kg/m³) koji je premazan hidroizolacionim zaštitnim premazom, što im daje otpornost prema atmosferskim uticajima. Ovaj premaz je fleksibilan, paradifuzan, tvrd, otporan prema UV zracima i vlazi. Ne skuplja se.

Fasadni ukrasni elementi YZ-1

Fasadni ukrasni elementi YZ-1

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje parapetne lajsne YK-12

Spoljašnje parapetne lajsne YK-12

Opis: zidna parapetna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje potkrovne lajsne YP-8

Spoljašnje potkrovne lajsne YP-8

Opis: potkrovna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-1

Spoljašnje zidne lajsne YK-1

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnji kvaderi YKV-1

Spoljašnji kvaderi YKV-1

Opis: kvader
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-2

Fasadni ukrasni elementi YZ-2

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje parapetne lajsne YK-14

Spoljašnje parapetne lajsne YK-14

Opis: zidna parapetna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje potkrovne lajsne YP-11

Spoljašnje potkrovne lajsne YP-11

Opis: potkrovna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-2

Spoljašnje zidne lajsne YK-2

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnji kvaderi YKV-2

Spoljašnji kvaderi YKV-2

Opis: kvader
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-2a

Fasadni ukrasni elementi YZ-2a

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje parapetne lajsne YP-1

Spoljašnje parapetne lajsne YP-1

Opis: zidna parapetna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje potkrovne lajsne YK-18k

Spoljašnje potkrovne lajsne YK-18k

Opis: potkrovna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-3

Spoljašnje zidne lajsne YK-3

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnji kvaderi YKV-3

Spoljašnji kvaderi YKV-3

Opis: kvader
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-3

Fasadni ukrasni elementi YZ-3

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje parapetne lajsne YP-2

Spoljašnje parapetne lajsne YP-2

Opis: zidna parapetna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje potkrovne lajsne YK-21k

Spoljašnje potkrovne lajsne YK-21k

Opis: potkrovna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-4

Spoljašnje zidne lajsne YK-4

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnji kvaderi YKV-4

Spoljašnji kvaderi YKV-4

Opis: kvader
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-4

Fasadni ukrasni elementi YZ-4

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje parapetne lajsne YP-3

Spoljašnje parapetne lajsne YP-3

Opis: zidna parapetna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje potkrovne lajsne YK-26k

Spoljašnje potkrovne lajsne YK-26k

Opis: potkrovna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-5

Spoljašnje zidne lajsne YK-5

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnji kvaderi YKV-100

Spoljašnji kvaderi YKV-100

Opis: kvader
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-5

Fasadni ukrasni elementi YZ-5

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje parapetne lajsne YP-4

Spoljašnje parapetne lajsne YP-4

Opis: zidna parapetna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-6

Spoljašnje zidne lajsne YK-6

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-6

Fasadni ukrasni elementi YZ-6

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje parapetne lajsne YP-5

Spoljašnje parapetne lajsne YP-5

Opis: zidna parapetna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-7

Spoljašnje zidne lajsne YK-7

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-7

Fasadni ukrasni elementi YZ-7

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje parapetne lajsne YP-6

Spoljašnje parapetne lajsne YP-6

Opis: zidna parapetna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-8

Spoljašnje zidne lajsne YK-8

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-8

Fasadni ukrasni elementi YZ-8

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje parapetne lajsne YP-7

Spoljašnje parapetne lajsne YP-7

Opis: zidna parapetna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-9

Spoljašnje zidne lajsne YK-9

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-10

Fasadni ukrasni elementi YZ-10

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje parapetne lajsne YP-7a

Spoljašnje parapetne lajsne YP-7a

Opis: zidna parapetna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-10

Spoljašnje zidne lajsne YK-10

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-11

Fasadni ukrasni elementi YZ-11

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje parapetne lajsne YP-9

Spoljašnje parapetne lajsne YP-9

Opis: zidna parapetna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-11

Spoljašnje zidne lajsne YK-11

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-12

Fasadni ukrasni elementi YZ-12

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje parapetne lajsne YP-10

Spoljašnje parapetne lajsne YP-10

Opis: zidna parapetna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-13

Spoljašnje zidne lajsne YK-13

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-13

Fasadni ukrasni elementi YZ-13

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-15

Spoljašnje zidne lajsne YK-15

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-14

Fasadni ukrasni elementi YZ-14

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-16

Spoljašnje zidne lajsne YK-16

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-16

Fasadni ukrasni elementi YZ-16

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-17

Spoljašnje zidne lajsne YK-17

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-17

Fasadni ukrasni elementi YZ-17

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-18

Spoljašnje zidne lajsne YK-18

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-15

Fasadni ukrasni elementi YZ-15

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-19

Spoljašnje zidne lajsne YK-19

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi Y cupidon

Fasadni ukrasni elementi Y cupidon

Opis: konzole
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-20

Spoljašnje zidne lajsne YK-20

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-9

Fasadni ukrasni elementi YZ-9

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-21

Spoljašnje zidne lajsne YK-21

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi YZ-18

Fasadni ukrasni elementi YZ-18

Opis: ukrasni element
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-22

Spoljašnje zidne lajsne YK-22

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadni ukrasni elementi Y LION

Fasadni ukrasni elementi Y LION

Opis: konzole
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YK-23

Spoljašnje zidne lajsne YK-23

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YKS-8

Spoljašnje zidne lajsne YKS-8

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YKS-10

Spoljašnje zidne lajsne YKS-10

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YKS-12

Spoljašnje zidne lajsne YKS-12

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YLO-1

Spoljašnje zidne lajsne YLO-1

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YLO-2

Spoljašnje zidne lajsne YLO-2

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YLO-3

Spoljašnje zidne lajsne YLO-3

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje zidne lajsne YLO-4

Spoljašnje zidne lajsne YLO-4

Opis: fasadna lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadne konzole YZ-19

Fasadne konzole YZ-19

Opis: konzole
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadne konzole YZ-20

Fasadne konzole YZ-20

Opis: konzole
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadne konzole YZ-21

Fasadne konzole YZ-21

Opis: konzole
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadne konzole YZ-22

Fasadne konzole YZ-22

Opis: konzole
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Fasadne konzole YZ-23

Fasadne konzole YZ-23

Opis: konzole
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje ivične lajsne YEF-1

Spoljašnje ivične lajsne YEF-1

Opis: ivična lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje ivične lajsne YEF-2

Spoljašnje ivične lajsne YEF-2

Opis: ivična lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje ivične lajsne YEF-3

Spoljašnje ivične lajsne YEF-3

Opis: ivična lajsna
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje stopice YST-1

Spoljašnje stopice YST-1

Opis: stopica
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje stopice YST-2

Spoljašnje stopice YST-2

Opis: stopica
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje stopice YST-3

Spoljašnje stopice YST-3

Opis: stopica
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje stopice YST-4

Spoljašnje stopice YST-4

Opis: stopica
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje stopice YST-5

Spoljašnje stopice YST-5

Opis: stopica
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje stopice YST-6

Spoljašnje stopice YST-6

Opis: stopica
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje stopice YST-7

Spoljašnje stopice YST-7

Opis: stopica
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje stopice YST-8

Spoljašnje stopice YST-8

Opis: stopica
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Spoljašnje stopice YST-9

Spoljašnje stopice YST-9

Opis: stopica
Materijal: ekspandirani polistirol
Lepljenje: preporučuje se fleksibilni polistirol lepak
Copyright © 2017 Yum Commerce
Design and code by ErdSoft
Za otkazivanje obaveštenja kliknite ovde!
Newsletter

Za ponude proizvoda I obaveštenja o novostima prijavite se za newsletter sad!