Plafonske lajsne

Plafonska lajsna može da se koristi za razne namene kao što je prikazano na slici.