Stambeno-poslovni objekat

Predstavljamo Vam izvedeni projekat stambeno-poslovne zgrade. Specifičnost objekta na slici daju efekti modela imitacija drveta koji znatno izdvajaju eksterijer istog.

Stambeno-poslovni objekat

Predstavljamo Vam izvedeni projekat stambeno-poslovne zgrade. Originalnost ovog objekta leži u kreaciji dizajnera, u kojoj su iskoristili zakrivljenu formu, 3D modele i upotrebili dekorativne elemente većih dimenzija da bi dobili upečatljivi krajnji rezultat.

Stambeno-poslovni objekat

Predstavljamo Va izvedeni projekat stambeno-poslovne zgrade. Specifičnost objekta na slici daju efekti 3D modela koji znatno izdvajaju eksterijer istog.

Stambeni objekat

Predstavljamo Vam izvedeni projekat stambene zgrade. Specifičnost ovog projekta čine dva dizajnerska rešenja - jedno prema ulici, a drugo prema dvorišnom prostoru.

Stambeni objekat

Predstavljamo Vam izvedeni projekat stambene zgrade. Na datom objektu, dizajneri su iskoristili mogućnost izrade zakrivljenih formi, što daje poseban efekat objektu.

Ministarstvo finansija

Predstavljamo Vam zgradu Ministarstva finansije. Dati objekat prokazuje našu mogućnost izrade dekorativnih elemenata, bez obzira na njihovu veličinu.

Outlet Centar

Prikazujemo Vam izvedeni projekat poslovnog objekta. Iako je u pitanju jedan tržišni centar, posebnost ovog projekta se ogleda u originalnosti svakog objekta zasebno, zahvaljujući upotrebi različitih elemenata.

Stambeno-poslovni objekat

Prikazujemo Vam izvedeni projekat stambeno-poslovne zgrade. Prednost ovakvog dizajnerskog rešenja je sloboda koju projektanti imaju pri stvaranju jedinstvenog idealnog rešenja.