Telo - obloga stuba

Stubovi su specijalni ukrasni elementi koje proizvodimo po merama i željama klijenata. Stubove proizvodimo kao pune stubove, polustubove, oplate za postojeće polustubove i ¾ stubove. Pored kompletnih stubova, mogu se naručiti i samo pojedinačni elementi stuba. Stubovi se premazuju sa fasadnim premazom.