Uglovi

Za sve unutrašnje ukrasne zidne lajsne u našem asortimanu postoji adekvatan ugao. Prilikom sastavljanja ugla sa lajsnama, lajsne se postavljaju pod uglom od devedeset stepeni, pri čemu se seku samo lajsne. Pod uglom se podrazumeva samo deo koji ide zmeđu pravih lajsni.